Rekvizīti:

Pašvaldības SIA „Valgums-S”
Reģ.Nr. 40003369018
Miera iela 26a, Salaspils,
Salaspils nov., LV-2169


Norēķinu rekvizīti:

AS "DnB Nord Banka"
RIKOLV2X
LV02RIKO0002010406064

AS "SEB banka"
UNLALV2X
LV89UNLA0033300609811

AS „SWEDBANK”
HABALV22
LV86HABA0551038125095

AS „Norvikbanka”
LACBLV2X
LV78LATB0002010133486

AS „Citadele”
PARXLV22
LV15PARX0012846910001SVARĪGI!
Maksājumus par pakalpojumu sniegšanu veikt līdz katra mēneša 20.datumam.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda adrese un klienta numurs!

salaspilssalaspils siltums