23.02.2016.

  Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniedzējam apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Regulators pieņem SIA „Valgums-S” sagatavoto tarifu aprēķinu, izvērtē tarifu aprēķinā iekļauto izmaksu pamatotību un apstiprina tarifus, ja nav saskatījis aprēķinos neatbilstību ar MK noteikumiem apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Regulatora apstiprinātie tarifi ir vienoti visā Salaspils novadā. Tie nav diferencēti ne pa apdzīvotām vietām, ne pa pakalpojumu lietotāju kategorijām. Kanalizācijas pakalpojumu tarifā ir iekļautas visas notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas izmaksas.

Tarifs sākot ar 2015. gada 1.jūniju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Pakalpojums bez PVN ar PVN (21%)
Ūdensapgāde 0.87 EUR/m3 1.05 EUR/m3
Kanalizācijas novadīšana 1.09 EUR/m3 1.32 EUR/m3
Kopā 1.96 EUR/m3 2.37 EUR/m3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.79 no 27.04.2015.   

salaspilssalaspils siltums